Home Family list Next species Back to Waxbill list
Red-cheeked Cordonbleu Uraeginthus bengalis
E31982 E32207
Addis Abeba, Ethiopia; Aug 2009 (2)
 
home family list next species back to waxbill list